מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ראש חודש

    היום שבו מתחיל החודש העברי. אם בחודש הקודם היו שלושים יום – יש שני ימים של ראש חודש – ביום השלושים של החודש הקודם וביום הראשון של החודש החדש. ראש חודש נחשב ליום חג – בתפילה ובברכת המזון אומרים 'יעלה ויבוא' וכן אומרים הלל ותפילת מוסף.

    ראו גם ערכים 'קידוש החודש' – 'הלל' – 'תפילת מוסף'.

    ...