מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שבעה-עשר בתמוז

    ראו ערך 'צום י"ז בתמוז'.

    ...