מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שופר (אלול)

    בחודש אלול נהוג לתקוע בשופר מדי יום אחרי תפילת שחרית – כדי לעורר את הלבבות לתשובה.

    ראו גם ערכים 'אלול' – 'תשובה'.

    ...