מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שופר

    קרן של איל המשמשת לתקיעה ובה נעשית המצווה העיקרית של ראש השנה – תקיעת שופר.

    ראו גם ערך 'ראש השנה'.

    ...