מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שלושה רגלים

    שלושת החגים מהתורה – פסח – שבועות וסוכות – שבהם מצווה לעלות לרגל לבית המקדש ולהביא קורבן לה'.

    ראו גם ערכים 'חג הפסח' – 'חג השבועות' – 'חג הסוכות'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב