מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שמחת יום טוב

    מצווה מהתורה לשמוח בחגים: 'וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ' (דברים טז – יד). בזמן בית המקדש השמחה התבטאה בהקרבת 'שלמי שמחה'.

    לאחר החורבן קבעו חכמים שהשמחה תבוא לידי ביטוי באכילת מאכלים הגורמים שמחה – ובקניית מתנות לכל אחד מבני המשפחה.

    ראו גם ערכים 'שלושת הרגלים' – 'יום טוב'.

    ...