מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שמיני עצרת

    היום השמיני של חג הסוכות הוא יום טוב שאסור בעשיית מלאכה.

    בארץ ישראל מסיימים ביום זה לקרוא את חמישה חומשי התורה ובשל כך נקרא הוא גם 'חג שמחת תורה'.

    ראו גם ערכם: 'הזכרת גשמים' – 'חג הסוכות'- 'יום טוב'.

    ...