מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שנת השמיטה

    השנה השביעית במחזור של שבע שנים. בשנה זו יש לשבות מעבודת האדמה וכן לשמוט חובות כספיים.

    ראו גם ערך 'קדושת פירות שביעית'.

    ...