מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שריפת חמץ

    קיום מצוות ביעור החמץ על ידי שרפתו.

    ראו גם ערכים 'חמץ' – 'ביעור חמץ'.

    ...