מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תוכחה

    יש למחות בידי מי שעובר עברה. אך רק כאשר יודע בוודאות שדבריו יישמעו, יש תנאים וכללים למצווה זו ויש לעשות אותה בזהירות ומתוך אהבה.

    ...