מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תענית בכורות

    צום החל בערב פסח וחייבים בו בנים בכורים – לזכר מכת הבכורות במצרים שפסחה על בני ישראל. מקובל להימנע מצום זה על ידי השתתפות בסעודת מצווה כלשהי – ברית או סיום מסכת.

    ראו גם ערך 'חג הפסח'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח