מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תענית ציבור

    תענית שציבור שלם מקבל על עצמו לצום (בניגוד ל'תענית יחיד'). תענית ציבור מתחלקות לשני סוגים: תעניות קבועות בלוח השנה המחייבות את כולם – ובהן ארבע התעניות שקבעו הנביאים זכר לחורבן בית המקדש הראשון ותענית אסתר; ותעניות שעליהן מכריזים באופן חד פעמי בשל צרות – כגון בצורת.

    ראו גם ערכים 'תענית' – 'צום גדליה' – 'צום עשרה בטבת' – 'צום י"ז בתמוז' – 'צום תשעה באב'.

    ...