מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תענית

    צום שקובעים בעת צרה – כגון עצירת גשמים או צרה אחרת – ומטרתו לעורר את העם לשוב בתשובה.

    ראו גם ערכים: 'תשובה' – 'עינוי' – 'תענית ציבור'.

    ...