מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילה

    פנייה אל ה'. חז"ל הגדירו את התפילה כ'עבודה שבלב'. אנשי כנסת הגדולה קבעו להתפלל שלוש תפילות בכל יום.

    ראו גם ערכים 'תפילת שחרית' – 'תפילת מנחה' – 'תפילת ערבית' – 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה