מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים לתפילות השבת

  • תפילות השבת - נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - תפילות השבת

   כרטיס כניסה – תפילות השבת- 1 בדף

  • תפילות השבת - תצפית

   ברוכים הבאים לאתר החפירות הארכיאולוגיות של תפילות שבת!

   בחפירות שנעשו באתר נמצאו שרידים של דפי סידור וקטעי תפילה מלפני כמה מאות שנים.

   תוכלו לנסות לשחזר אותם?

   תצפית- תפילות שבת - ז-ח

   ז-ח- תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- צבעוני

   ז-ח – תצפית תפילות – עם מקומות לכתיבה – צבעוני

   תצפית- תפילות שבת - ד-ו

   ד-ו – תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- צבעוני

   ד-ו – תצפית תפילות – עם מקומות לכתיבה- צבעוני

  • תפילות השבת - מרכז מבקרים

   מי מכם מכיר את המילים הבאות "ויכולו השמים והארץ"

   איך מילים אלו קשורות לשבת? למה?

   מה ההבדל בין תפילה העמידה של שבת לתפילת העמידה של חול?

   מבנה וטעות בתפילה

   סרטון- מבנה וטעות בתפילה

   ד- ו – כרטיס צפייה – מבנה וטעות בתפילה חלק ב' – צבעוני

   ד-ו – כרטיס צפייה – מבנה וטעות בתפילה חלק א' – צבעוני

   ז-ח – כרטיס צפייה – מבנה וטעות בתפילה חלק א' – צבעוני

   ז-ח – כרטיס צפייה – מבנה וטעות בתפילה חלק ב'- צבעוני

   כרטיס הלכות- מבנה וטעות בתפילה

   תפילות - "ויכולו"

   סרטון- תפילות שבת "ויכולו"

   ז-ח – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו – צבעוני

   ד-ו – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו – צבעוני

  • תפילות השבת - מה בתרמיל?

   מה לקחתם מהשיעור? בחרו בתרמיל המתאים לכם.

   לתצוגה

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

  • תפילות השבת - מיטיבי הלכת

   מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

   קישור לעמוד המבצע

  • תפילות השבת - פעילויות הערכה

   תלמידים יקרים!
   לפניכם הנחיות למשימת הערכה חלופית – הכנת משחק.

   הערכה חלופית -תהליך מלא

   מצגת לתלמיד תהליך מלא ד-ח

   כיתות ד-ו- תהליך מלא – מחוון

   כיתות ז-ח-תהליך מלא-מחוןן

   הערכה חלופית תהליך מקוצר

   מצגת לתלמיד תהליך מקוצר

   ד-ו-מחוון הערכה מקוצרת

   ז-ח-מחוון הערכה מקוצרת

  תפילות השבת

  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש "ויכולו השמים"?

  *

  בתפילות השבת אנחנו מצהירים על כך שה' הוא בורא העולם.

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - תפילות השבת

   פעילות פתיחה לנושא

   מטרת הפעילות- להדגיש שביום השבת אנחנו עוצרים ממלאכתנו ומבינים שכל העולם וכל היצירה שיצרנו במשך כל השבוע היא מאת ה'.

   בכרטיס הכניסה נבחין באבסורד שמישהו מתפאר במה שלא הוא יצר. נשווה זאת להתפארות של האדם ביצירה שלו, מתוך ההבנה שכל האדם והיצירה שלו- יצירת ה' – הכח של ה'.

   מטרת השבת היא תזכורת שבועית לכך.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בחלק זה:

   ל – למעשה, ערך של הכרה שכל מה שאנחנו יוצרים זה מכח ה'.

   כרטיס כניסה - תפילות השבת

   כרטיס כניסה – תפילות השבת- 4 בדף

   כרטיס כניסה – תפילות השבת- 1 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- תפילות השבת

   בתפילות השבת אנחנו מתבוננים במהות יום השבת וקדושתו, ומבססים את האמונה שלנו בבריאת העולם:

   הדגשים בהוראה:

   במסגרת משימת התצפית התלמידים התלמידים יגלו ממצאים ארכיאולוגיים (מומלץ לצלם ולהגיש את הדפים מגולגלים)

   הם ימיינו את קטעי הסידור לתפילות שונות, וישלימו קטעי תפילה מתפילות השבת באמצעות סידור.

   הם יתבוננו במימצאים ויעשו הכללה- מה המשותף לתפילות- המסר שה' ברא את כל העולם וכולם מהללים את ה' על הבריאה.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:

   מ – מקורות תפילות השבת

    

   תצפית- תפילות שבת - ד-ו

   ד-ו – תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- שחור לבן

   ד-ו – תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- צבעוני

   ד-ו – תצפית תפילות – עם מקומות לכתיבה- צבעוני

   ד-ו – תצפית תפילות- עם מקומות לכתיבה- שחון לבן

   תצפית- תפילות שבת - ז-ח

   ז-ח – תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- שחור לבן

   ז-ח- תצפית תפילות – ללא מקומות לכתיבה- צבעוני

   ז-ח – תצפית תפילות – עם מקומות לכתיבה – צבעוני

   ז-ח – תצפית תפילות – עם מקומות לכתיבה – שחור לבן

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים - תפילות השבת

   במסגרת העיוi בהלכה נתמקד בשני נושאים:

   א. תפילת ויכולו

   ב. מבנה וטעות בתפילה

   מוקדי הוראה

   א. תפילת ויכולו- בתפילות השבת אנחנו מתבוננים במהות יום השבת וקדושתו, ומבססים את האמונה שלנו בבריאת העולם:

   אנחנו שובתים ממלאכה ובכך – מזכירים לעצמנו שה' הוא האדון האמיתי על כל היצירה ועל כל מעשינו בכל הימים שבהם אנחנו עובדים ויוצרים.

   אם נתבונן בתפילת ערבית של שבת נגלה שאומרים בתפילה 3 פעמים  "ויכולו" – הצהרה ועדות לבריאת העולם בידי ה' ומנוחה ביום השביעי.

   ב. מבנה וטעות בתפילה- נשווה בין תפילת שמונה עשרה של יום חול לשמונה עשרה של שבת ונראה כי ההבדל הוא בברכות האמצעיות. נבדוק מהי הברכה האמצעים המשתנה בין תפילה לתפילה , ומה עושים אם טעו.

   מומלץ להראות חלק מהסרטון ולתת לתלמידים לנסות לענות./ לשאול את השאלה ששואלים בסרטון, לתת לתלמידים לנסות לענות ולבסוף להציג את הסרטון.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:
   ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק את הסרטון לפני מתן התשובה.

   מ– מקור התפילה בסידור

   ל– למעשה: מומלץ לפתח את הרעיון שמטרת "ויכולו" היא עדות של בני ישראל על כך שה' ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי, ובשל כך אנחנו גם שובתים ביום זה.

   סרטון לצפייה - תפילות שבת (2 נושאים) - כיתות ד'-ח'

   סרטון- תפילות שבת "ויכולו"

   סרטון- מבנה וטעות בתפילה

   כרטיסי צפייה- תפילות ויכולו

   ד-ו – שחור לבן – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו

   ד-ו – צבעוני – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו

   ז-ח – שחור לבן – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו

   ז-ח – צבעוני – כרטיס צפייה- תפילות ויכולו

   כרטיס צפייה - מבנה וטעות בתפילה

   ד-ו שחור לבן חלק א מבנה וטעות בתפילה

   ד-ו צבעוני חלק א מבנה וטעות בתפילה

   ד-ו שחור לבן חלק ב מבנה וטעות בתפילה

   ד-ו צבעוני חלק ב מבנה וטעות בתפילה

   ז-ח שחור לבן חלק א מבנה וטעות בתפילה

   ז-ח צבעוני חלק א מבנה וטעות בתפילה

   ז-ח שחור לבן חלק ב מבנה וטעות בתפילה

   ז-ח צבעוני חלק ב מבנה וטעות בתפילה

   כרטיס הלכות- מבנה וטעות בתפילה

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

  • מיטיבי הלכת

   מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

   קישור לעמוד המבצע

  • פעילויות הערכה

   מבחן מסכם מס' 1

   יחידה זו כוללת:

   1. מבחן לבנים ולבנות: שאלון, תשובון – לנוחות המורים, הקבצים בפורמט פתוח וסגור, מחוון

   2. הערכה חלופית – הכנת משחק- משימה מקוצרת/ משימה מלאה; כיתות ד-ו ולכיתות ז-ח.

    

   נושאי המבחן/ הערכה החלופית

   הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

   קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

   נרות שבת – פרק ב'

   תפילות השבת – פרק ג'

   קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

   ערבית והבדלה – פרק ו'

   בנות- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן – סגור ז-ח

   מבחן – פתוח ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנות- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן -פתוח ד-ו

   מבחן – סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   בנים- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן -פתוח ז-ח

   מבחן – סגור ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנים- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן – פתוח ד-ו

   מבחן- סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   תשובון ד-ו-פתוח

   הערכה חלופית תהליך מלא

   הסבר למורה – הערכה חלופית מלאה

   מצגת לתלמיד-הערכה חלופית

   דפים לתלמיד-תהליך מלא כיתות ד-ו

   כיתות ד-ו- תהליך מלא – מחוון

   ז-ח–דפים לתלמיד-תהליך מלא

   כיתות ז-ח-תהליך מלא-מחוןן

   הערכה חלופית תהליך מקוצר

   הסבר למורה- תהליך קצר

   מצגת לתלמיד תהליך מקוצר

   ד-ו מקוצר -דפים- כולל מחוון

   ז-ח מקוצר – דפים-כולל מחוון