מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילת טל

    פיוט הנאמר בתפילת מוסף ביום הראשון של חג הפסח – שבו מפסיקים לבקש גשם ומתחילים לבקש טל – עד תפילת מוסף בשמיני עצרת.

    ראו גם ערכים 'חג הפסח' – 'תפילת מוסף' – 'שמיני עצרת'.

    ...