מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  תפילת מלכויות – זיכרונות ושופרות

  הרחבה של תפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים – הכוללת בתוכה שלוש חטיבות:

  מלכויות – ברכה ופסוקים העוסקים בכך שה' הוא מלך העולם ומנהיגו;

  זיכרונות – ברכה ופסוקים העוסקים בכך שה' דן את העולם ומשגיח עליו;

  שופרות – ברכה ופסוקים העוסקים בבקשה לשמוע שופר של גאולה.

  ראו ערכים 'ראש השנה' – 'תפילת מוסף' – 'יום הכיפורים' – 'שופר'.

  ...