מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילת מנחה

    תפילה הנאמרת בכל יום – בזמן שבין חצי שעה לאחר חצות היום ועד שקיעת החמה. לפי חז"ל – יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה – וחז"ל קבעו שהיא תהיה בזמן הקרבת קורבן התמיד של בין ערביים.

    ראו גם ערכים 'תפילת שחרית' – 'תפילת ערבית' – 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...