מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  תפילת נעילה

  התפילה החמישית והאחרונה ביום הכיפורים – הנאמרת אחרי תפילת מנחה ומסתיימת בסוף הצום.

  שמה נקבע משום שבסוף יום הכיפורים שערי השמים ננעלים – וזו ההזדמנות האחרונה לעשות תשובה ולקבל מחילה.

  תפילה זו קיימת אך ורק ביום הכיפורים.

  ראו גם ערך 'יום הכיפורים'

  ...