מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילת ערבית

    תפילה הנאמרת מדי ערב. לפי חז"ל – יעקב אבינו תיקן אותה וחז"ל קבעו את זמנה כנגד הזמן שבמקדש היו מעלים על המזבח את החלבים והאיברים מהקורבנות שהוקרבו ביום.

    ראו גם ערכים 'תפילת שמונה-עשרה' – 'תפילת שחרית' – 'תפילת מנחה'.

    ...