מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילת שחרית

    תפילה הנאמרת מדי בוקר וזמנה עד שליש היום. לפי חז"ל – אברהם אבינו תיקן אותה וחז"ל קבעו שהיא תהיה כנגד זמן הקרבת קורבן התמיד של שחר.

    ראו גם ערכים 'תפילת שמונה-עשרה' – 'תפילת מנחה' – 'תפילת ערבית'.

    ...