מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תפילת שמונה-עשרה

    תפילת עמידה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה כללה במקור שמונה-עשרה ברכות – ואחרי חורבן הבית נוספה לה ברכת המינים ('ולמלשינים'). אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר אותה בכל יום – בתפילות שחרית – מנחה וערבית – וחז"ל כינו אותה בשם 'תפילה' – כי היא עיקר התפילה. התפילה מכונה גם 'תפילת עמידה' – מכיוון שהיא נאמרת בעמידה וברגליים צמודות.

    ...