מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תרומות ומעשרות

    מצווה מן התורה להפריש תרומות ומעשרות מגידולי הקרקע – ולתת אותם לכוהנים וללוויים.

    מצווה זו היא מן 'המצוות התלויות בארץ' – החלות מן התורה רק על גידולים הצומחים בארץ ישראל.

    ישנם כמה סוגים של תרומות ומעשרות: תרומה גדולה הניתנת לכהן; מעשר ראשון הניתן ללוי; תרומת מעשר שהלוי נותן מתוך מעשר שקיבל לכהן; מעשר שני שמעלים לירושלים ואוכלים שם; ומעשר עני שבחלק מהשנים מפרישים אותו במקום מעשר שני ונותנים לעני.

    ...