מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תשובה

    תהליך שעובר אדם המעוניין לתקן את דרכו ואת מעשיו.

    התשובה כוללת – לפי ההלכה – שלושה שלבים: חרטה על החטא – וידוי – וקבלה לעתיד.

    ראו גם ערך 'עשרת ימי תשובה'.

    ...