מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    תשעה באב

    אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש. בתשעה באב נחרבו שני בתי המקדש בצום זה מתענים מערב עד ערב ומלבד אכילה ושתיה יש בו איסורים נוספים בדומה ליום הכיפורים. ביום זה מזכירים את החורבן על ידי קריאה  ב'מגילת איכה' ואמירת קינות.

    ראו גם ערכים 'תענית ציבור' – 'צום עשרה בטבת' – 'צום י"ז בתמוז' – 'צום גדליה'.

    ...