מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

3 כוחות ויכולות – כיתה א' בנות

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מתאחדים למרות השוני

בשיעורים הקודמים הכרנו את הכוחות הייחודיים השונים שיש לכל אדם מחד גיסא ואת הכוח המאחד בין היהודים – הנפש האלוקית מאידך גיסא. כל הקונפליקטים והמחלוקות שמתעוררים בין בני אדם מקורם בתפיסת עולם שונה ובאינטרסים בין אנשים. אולם כאשר נזכור כי ברובד הפנימי כולנו מאוחדים הדבר ייתן לנו כוח להתגבר על השוני ולהתאחד למרות חילוקי הדעות.
  • - התלמידים יתנסו בפתירת דילמות בין-אישיות על ידי הדגשת הכוח המאחד.
  • - התלמידים ידעו כי הכוח המאחד חזק יותר מחילוקי הדעות ומהשוני.
  • - התלמידים יכירו בערך השונות ובכך שאין צורך לשאוף לאחידות בדעות ובמעשים.
  • פתיחה:דומים ושונים
  • פעילות 1:שני הצדדים של השוני
  • פעילות 2:הכוח המאחד גובר על השוני - הנשמה גוברת על הגוף
  • סיום: פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד

1 .תמונות המציגות קונפליקטים- להצגה לפני התלמידים (נספח 1).

2. דילמות בהתאם לאיורים (נספח 2)

3. סיפור (נספח 3)

4. שיר על הנשמה (נספח 4)
5. תיאורי דילמות (נספח 5)
6. בובת למפי (נספח 6)
7. הפתגם השבועי (נספח 7- הדפסה כמספר ילדי הכיתה )

8. דפים חלקים

9. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

מתאחדים למרות השוני

פתיחה: דומים ושונים

– התלמידים יתחלקו לזוגות. כל תלמיד יסתכל על בן זוגו ויאמר במה הוא דומה לו ובמה הוא שונה ממנו.
המורה יוכל לסייע לתלמידים במקרה הצורך.
בסיום הפעילות המורה ידגיש כי גם אם האנשים שונים הנפש האלוקית היא כוח מאחד תמידי בין שני יהודים.

פעילות 1: שני הצדדים של השוני

– כל תלמיד יקבל דף ויתבקש להכין ציור בצבע אחד בלבד לפי הנחיות המורה. (אחד אדום, שני כחול, וכן הלאה).
לאחר הכנת הציורים המורה יציג את הציורים בפני התלמידים וישאל מה דעתם ומה חסר בציורים.
– מסקנה:
שוני וגיוון יוצרים תוצאה מרהיבה ואילו אחידות חדגונית ומשעממת.
כך גם בחיינו: השוני בין בני-האדם יוצר חיים מעניינים כשכל אחד משלים את השני ומוסיף לו.
ניתן כמה דוגמאות:
כיצד ייראו חיינו אם לכולם יהיה טעם זהה? (אפשר לתת לילדים לתאר: הבגדים תמיד יהיו זהים, התיקים של כל הילדים ייראו אותו דבר, כולם יאכלו את אותו אוכל וכו')
כיצד נחיה אם כולם יהיו גננות ואף אחד לא ירצה להיות רופא?
תארו לעצמכם שכולם יאהבו את אותו משחק – למשל ישחקו רק בכדור ולא בחמש אבנים או בחבל. מה יקרה?
אם כל ילד יקבל אותה המתנה ליום ההולדת מההורים שלו מה יקרה? (ילד אחד רוצה שעון, אחר שמח בכדור, שלישי דווקא מעדיף ספר…)
איך נוכל לשחק אם כל הילדים יבקשו להיות ראשונים במשחק ולא יסכימו לוותר?
אפשר לתת לילדים להציע רעיונות ברוח דומה.
סיכום ביניים:
אנו רואים שאחידות אינה שאיפה ואינה רצויה כדרך חיים. השוני יוצר גיוון ומאפשר לאחד לתרום לשני ולהשלים אותו ולהפך. אולם הקושי עלול ליצור גם ויכוחים ומריבות.

– המורה יציג שלוש תמונות המציגות קונפליקטים מחיי הילדים כשרצונות שונים עלולים לגרום לריב ולמחלוקת ביניהם (נספח 1)
תמונה א: ילדים מתקשים לבחור משחק כאשר יש רצונות שונים לחברי הקבוצה.
תמונה ב: ילדי המשפחה מתווכחים איזו מתנה לקנות ליום ההולדת של אמם.
תמונה ג: ויכוח מה אמא תכין לארוחת הערב.
– הילדים יציעו הצעות שונות לפתרון והמורה יציג תוצאה שלילית אפשרית של הסיטואציות שלעיל.
(פירוט האירועים בנספח 2)

פעילות 2 :הכוח המאחד גובר על השוני, הנשמה גוברת על הגוף

עד כה ראינו שיש שוני בשל דעות שונות וטעם אחר ויש אחדות מצד הנפש האלוקית.
מה גובר? כאשר נדע מה חשוב יותר נסכים לוותר על מה הפחות חשוב, בשבילו.
המורה יספר סיפור על דני החולה, הממחיש רעיון זה. (נספח 3)
ניתן לבחור ילד שיהיה בתפקיד 'דני' והמורה יהיה הרופא וכך להפוך את הסיפור להצגה.
לסיום המורה ילמד את התלמידים שיר על הנשמה (נספח 4.)

סיום: פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד

– המורה יציג התנהגויות שונות (נספח 5) והילדים יביעו את דעתם בדרך הבאה: כאשר הבחירה היא בכוח המאחד, בנשמה, הילדים ימחאו כפיים, וכאשר הבחירה היא בגוף ולא מתאחדים, הילדים יתופפו חלש באצבעות על השולחן.
הבובה למפי תסביר בכל פעם את הבחירה הנכונה. (נספח 6)

– לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח7) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:
אנחנו שונים זה מזה,
אך מכבדים זה את זה!