מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דין קדימה בברכות מצגת

טו" בשבט

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שרונה ויינר
הלכות והליכות חלק ב' עמ' 70

חידון דין קדימה בברכות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים