רשת חינוך חבד מעלין בקודש

הכנה לג’ תמוז תשע”ה מכיל חומרים של התכנית החברתית

מכיל חומרים של התכנית החברתית

מה ביחידה

התוועדות

יחידות

פתיח

חלוקות שונות

המפגש שלי עם הרבי

וידיאו פתיחה -רצוננו לראות את מלכנו

המפגש שלי עם הרבי

המפגש שלי עם הרבי חלוקות מיוחדות

ניגון יחידות

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים