מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכנה לג' תמוז תשע"ה מכיל חומרים של התכנית החברתית

מכיל חומרים של התכנית החברתית

מה ביחידה

התוועדות

יחידות

פתיח

חלוקות שונות

המפגש שלי עם הרבי

וידיאו פתיחה -רצוננו לראות את מלכנו

המפגש שלי עם הרבי

המפגש שלי עם הרבי חלוקות מיוחדות

ניגון יחידות

הורדת קבצים

שבת מברכים תמוז
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
סופי קריינות
קונטרס החלטה טובה
קריינות פתיחה
תוכן דף מצורף לשיחה לשבת קודש לרבי
ג' תמוז
ג' תמוז
הצעה לפעילות סיכום וידיאו של הרבי מהתחנות השונות-בנות ג' תמוז
הצעה לפעילות סיכום וידיאו של הרבי מהתחנות השונות-בנות ג' תמוז
הצעה לפעילות סיכום וידיאו של הרבי מהתחנות השונות-בנות ג' תמוז
הצעה לפעילות סיכום וידיאו של הרבי מהתחנות השונות ג' תמוז
הצעה לפעילות סיכום וידיאו של הרבי מהתחנות השונות-בנות ג' תמוז
כרטיסים למשחק סיכום נושא החלוקות
כרטיסים למשחק סיכום נושא החלוקות
קובץ עזר למורה להתוועדות כחתתית ג' בתמוז
קובץ עזר למורה להתוועדות כחתתית ג' בתמוז
קובץ עזר למורה להתוועדות כיתית ג' בתמוז
קונטרס החלטה טובה
כרטיסים למשחק סיכום נושא החלוקות
ניגון יחידות
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
הצעת פעילות שבת בצהריים ג' תמוז
שיחה וקונטרס
שיחה פרשת קרח לשבת ג' בתמוז.
התוועדות
יחידות
פתיח
תיקון חלוקות שונות
וידיאו פתיחה -רצוננו לראות את מלכנו
התוועדות המפגש שלי עם הרבי
יחידות המפגש שלי עם הרבי
המפגש שלי עם הרבי חלוקות מיוחדות
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים