מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המפקיד לח עמוד א

משמה ותחילת הגמרא

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שמואל רוז
טבלת עזר לחזרה על השיעור

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים