מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המפקיד לח שיעור שני

טבלה לשיעור 1 פלוס 2

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שמואל רוז
הקושיא מהברייתא על רב נחמן בר יצחק והתרוץ

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים