מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

וישב חנוכה

שכבת גיל: א', ב', ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רחל אופן
מצורף דף עבודה - השלמת מילים לתלמידות, וקובץ עם דוגמא כשהשדות מלאים
מצורפת השיחה של הרבי עליה מבוסס דף העבודה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים