מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומש

פרק יט

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שלום בער סולומון
המשך לימוד הפרשה וביאורי מילים בחומש

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים