מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: הלכות ברכת המזון -יחידה אינטראקטיבית – CLASS E

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ברכת המזון היא סיום עבודת ה' של האכילה. בברכה זו אנחנו מכירים שהכל מאת ה' ומכירים לו על כך תודה לאחר שנהנינו ושבענו מברכתו. ההכרה מביאה לנו ברכה ושפע בעתיד מידו המלאה.

ההלכה נותנת לנו כללים כיצד להביע בצורה מתאימה את התודה, ולא להסיח את דעתנו מאמירת התודה על האכילה.

המדורים ביחידה:

מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה והעיקרון, מושגים, סיכום ההלכות, ניתוח אירועים, הצעות להמחשה ויישום , הצעות להרחבה והעשרה

מערך: הצעה למערך, המשלב בין כל המדורים

פעילות הקנייה: סרטון הקנייה והדגמה

נקודת זינוק– פעילות גירוי וחיבור אישי לנושא

מבדק – שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות– פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

סביבות למידה – קלאס אי, זוהי סביבת למידה עם אפשרות להפעלה אינטראקטיבית בכיתה/ פעילות אסינכרונית בבית/ אפשרות למעקב אחר עבודת הלמידה.

תכני הנושאים בקלאס אי: 

המקור והסיבה לברכת המזון, תוכן ברכת המזון# (פעילות העשרה), ההכנה לברכת המזון, אופן ברכת המזון, ברכת המזון: שיעור, זמן ומקום

לנוחות המורה, קיימים מצגות לכל הפעילות בקלאס אי שהן צילומי מסך לתכנים שנמצאים בקלאס אי.

 

 

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: הלכות ברכת המזון

נושא היחידה ומקור:

ברכת המזון וההכנה ואופן אמירתה 

הלכות סעודה וברכות, פרק ו, סעיפים א-טז; 

הסבר כללי: 

ברכת המזון היא מצווה מדאורייתא  שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת"(דברים: ח, י), שמשמעותה היא הודיה לה' והכרה שהכל מאיתו יתברך,(בשונה מברכה ראשונה שזו מצוה מדרבנן), ולכן פרטי ההלכות מחמירים יותר ; לדוגמה אם יש ספק אם ברך או לא- יש לברך שנית בשונה עם ברכות ראשונות ששם ההנחייה היא: "ספק ברכות להקל".   נלמד מהן ההכנות לברכת המזון. באילו מצבים יש לברך, וכיצד יש לברך ברכה זו.

התובנה והעיקרון  

ברכת המזון היא סיום עבודת ה' של האכילה. בברכה זו אנחנו מכירים שהכל מאת ה' ומכירים לו על כך תודה לאחר שנהננו ושבענו מברכתו. ההכרה מביאה לנו ברכה ושפע בעתיד מידו המלאה.

ההלכה נותנת לנו כללים כיצד להביע בצורה מתאימה את התודה.

מושגים

להלן רשימת המושגים המרכזיים

מושגי תוכן:   ברכת המזון, מים אחרונים

 

מושגי בסיס: ספק, מצווה מן התורה/ דאורייתא, מצווה מ דרבנן, לכתחילה, בדיעבד

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

 

סיכום ההלכות 

מקור ותוכן ברכת המזון

כהעמקה והעשרה לנושא נתייחס למקור ממנו לומדים על חיוב ברכת המזון מהתורה ונעמוד על  המושגים "דאורייתא/ דרבנן. הפסוק הוא: "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹקיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ". (דברים ח, י)

תכני ברכת המזון:

הברכה מכילה ארבע ברכות: ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת ובנה ירושלים וברכת הטוב והמטיב.

הברכה מכילה את השגחת ה' עלינו והודיה על כל הטובות שהוא עושה לנו. ובקשה על הטובה הגדולה ביותר- הגאולה.

ההכנות לברכת המזון (סעיפים: א-ו)

מים אחרונים(א, ב)

נתקדש לקראת הברכה

ניקיון הידיים מהסעודה והכנה והתקדשות לקראת מצוות ברכת המזון.

מי? כל אחד

איך? 

 • עד פרק שני של האצבעות למנהג חב"ד קצות האצבעות בלבד.
 • לתוך כלי/ להזהר לא ליטול למקום שבו הולכים

מתי? לפני ברכת המזון ולא מפסיקים בין מים אחרונים לברכת המזון.

הכנת המקום לברכת המזון (ד-ו)

איך?

אין להסיר את הלחם והמפה (כשאומרים תודה- נראה שיש לנו שפע, ושהשפע ישרה על מה שיש לנו.)

נסיר סכינים חוץ משבת (אין מניפים ברזל על המזבח – השולחן הוא מזבח ופעולת האכילה היא עבודת ה')

אופן ברכת המזון (סעיפים: ז-י)

איך? (לחוש שעומדים לפני ה' ומודים לו)

 • לכתחילה: בישיבה בצורה מכובדת להצרכז בכוונה בדיעבד: אם הלך או עמד- יצא
 • ילבש כובע/ מלבוש עליון- שיהיה מורא שמים עליו
 • לא להתעסק בדברים אחרים כדי לעורר את הכוונה

מתי חייבים בברכת המזון (סעיפים: יא-טז)

העיקרון: להסמיך את הברכה לאכילה ללא הסחות דעת של זמן/ מקום/ פעולות אחרות

כמה? (יא) חובת ברכת המזון היא כאשר אכל ושבע

 • לפחות כזית פת 

מתי יברך? (יב, יג, טו, טז ) להסמיך את התודה לסיום האכילה וההנאה

 • סמוך לאכילה ללא הפסק, אם המתין ולא ברך עד שהתחיל הותל רעב שוב- אינו יכול לברך.
 • מקרה: אם יש לו ספק אם ברך/ נרדם ולא יודע היכן הפסיק דין: לפי אדה"ז יברך הכל, לפי הספרדים ללא ברכה רביעית טעם: ברכת המזון היא מדאורייתא וספק דאורייתא להחמיר
 • מקרה: אשה שמסתפקת אם ברכה, דין- אינה צריכה לברך שוב, טעם: ספק אם חובת הברכה לנשים היא דאורייתא או מדרבנן

היכן? (יד) 

 • לכתחילה: לברך במקום האכילה

מקרה ראשי: אם אכל והלך למקום אחר (ללא התנייה מראש- ראה בהלכות סעודה (דינים והנהגות בשעת הסעודה פרק ד, סעיפים כג, כד):

תת מקרה א: יש לו שם לחם- דין-  יאכל קצת ויברך במקומו החדש

תת מקרה ב:  אם אין לו שם לחם דין – עליו לחזור למקום הקודם 

תת מקרה מתפצל מתת מקרה ב – אם יחזור למקום הקודם יעבור זמן עיכול, הדין- יברך במקומו החדש.

וראו מנהג הספרדים שמבדיל בין שוגג למזיד. אם יצא בשוגג יכול לברך במקומו החדש אך אם במזיד לכתחילה לחזור למקומו ובדיעבד יברך במקום החדש.

הערה כללית: את היחידה מלווה הפעילות בקלאס אי בחמישה נושאי משנה:

 1. המקור והסיבה לברכת המזון
 2. תוכן ברכת המזון# (פעילות העשרה)
 3. ההכנה לברכת המזון
 4. אופן ברכת המזון
 5. ברכת המזון: שיעור, זמן ומקום

ניתן להקרין את הפעילות ולעשות במליאה, לחילופין , ניתן להיעזר במצגות שהם צילומי מסך של הפעילות בקלאס אי. 

שימו לב: בקלאס אי יש לכל פעילות משוב אם התשובה נכונה לעומת זאת במצגת יש רק צילומי מסך. ניתן גם לתת את הפעילות לתלמידים למשימה בבית ולבקש מעקב אחרי הפעילות (ההנחיות ראו במדור "סביבות למידה קלאס אי)

מודעות – פתיחה

גירוי והצתה: נספר את האירוע לכיתה ונברר מדוע מוישי נעלב (האירוע נמצא גם בנושא 1: המקור והסיבה לברכת המזון, ובנקודת זינוק) 

מוישי אירח את שימי וטרח להכין לו אוכל שהוא אוהב

שימי אוכל נהנה וקם ללכת

מוישי: שכחת משהו…

שימי: מה??

מוישי: לומר תודה..

שימי: אהה.. תודה אני הולך……למה אתה כל כך נעלב..

איך מגדירים את שימי ?(כפוי טובה)

האם למושי יהיה חשק להמשיך להכין לשימי הפתעה? למה?

האם גם אנחנו לפעמים מתנהגים כמו שימי? 

הצהרה: נלמד היום איך לא להיות כפוי טובה ולהודות למי שכל הזמן מטיב איותנו בכל רגע ורגע…לה'!

כתוב – עיון בהלכות

התנסות: נציג את  המקור לברכת המזון:  ונבדוק מה ניתן להבין מהפסוק לגבי תכני ברכת המזון ואופן הברכה,  ומה לא מבינים מהפסוק (ראו משימה בקלאס אי), נסיק שרוב ההלכות לא ניתן להבין מהפסור ולכן עלינו לבדוק בהלכה כיצד נודה כראוי לה' על הטובות. 

תוכן ברכת המזון – אם ניתן להוסיף שעה נוספת לנושא מומלץ להבין מה מברכים.

המשגה:

נמלא את המשימות של התאמה בין נושאי הברכות בברכת המזון לתמונה המתאימה, נסמן בברכת המזון את תכני ההודיה והבקשה (לפי המשימות ) 

ביצוע: נבחר משפט/ים מברכת המזון שבהם נשתדל  לכוון בברכת המזון וננמק.

 

נמשיך לנושאי ההלכות:

המשגה

ניתן כפתיח להקרין את שני הסרטונים הקשורים להפסק בברכת המזון: 

סרטון 1 – שינוי מקום (ניזכר בהלכות על שינוי מקום שלמדנו בהלכות סעודה)

סרטון 2- להירדם באמצע ברכת המזון

נשאל מה המשותף- שני המקרים מסיחים את הדעת מכוונה בברכת המזון או בכלל לזכור לברך ברכת המזון. 

נבדוק בהלכה מהם הדינים.

תרגול: משימות בקלאס אי/ במצגת

 

הצעה 1:

המשגה +תרגול+ביצוע

נמשיך לכלל ההלכות: ניתן לחלק לקבוצות וכל קבוצה תלמד באמצעות המשימות נושא אחר. בסיום כל נושא יש הצעה לתוצר. להלן הנושאים:

 •  ההכנה לברכת המזון
 • אופן ברכת המזון
 •  ברכת המזון: שיעור, זמן  

ביצוע

ננתח אירועים הקשורים להלכות (ראו קלאס אי)

 

הצעה 2: 

המשגה+תרגול

נחלק לכל זוג אביזר אחר והם ימצאו מהי ההלכה הקשורה לאביזר, יציגו אותו לכיתה ונפעיל את התלמידים בהלכה זו באמצעות הפעילות המתאימה המופיעה בקלאס אי/ מצגת הקשורה לנושא. 

 ביצוע

ננתח אירועים הקשורים להלכות (ראו קלאס אי)

 משמעות

נכין תזכורת לברך בכוונה ולהביא כמה הלכות שיעזרו לי לברך בכוונה.

מבדק -שאלות לתרגול ויישום

ב"ה

ברכת המזון וההכנה ואופן אמירתה  הלכות סעודה וברכות, פרק ו, סעיפים א-טז; 

 

 1. 1. מי חייב במים אחרונים?

א. רק הגברים

ב. כולם

ג. מי שמהדר

ד. מי שנוהג

 1. 2. סדר נטילת מים אחרונים

א. כמו נטילת ידיים לסעודה

ב.  נוטלים את כל היד פעם אחת בכל יד, מנגבים ומעבירים על השפתיים

ג. נוטלים את קצות האצבעות פעם אחת בכל יד, ומעבירים על השפתיים

ד. נוטלים את קצות האצבעות 3 פעמים על כל יד ומעבירים על השפתיים

 

 1. 3. בסרטון ראינו מקרה שבו האיש לא הספיק לברך במקום שבו הוא אכל בגלל שפרצה בביתו שרפה.

עיינו בסעיף יד.

א. דוד טען שהאיש נהג לפי מנהג הספרדים. הוכיחו את דבריו.

______________________________________________________

ב. מה לפי האשכנזים היה עדיף לעשות במקרה זה?

______________________________________________________

 1. בסרטון ראינו מקרה שחנינא נרדם באמצע ברכת המזון וכשהתעורר לא זכר אם ברך או לא, ולכן החליט להתחיל לברך מתחילה.

א. האם אכן היה צריך להתחיל מתחילת ברכת המזון? ___________

נמקו את תשובתכם עפ"י סעיף ט"ו _______________________________________________________

ב. חנינא נהג כמנהג הספרדים, עד איזו ברכה הוא חזר וברך? _____________

ואם הוא היה נוהג כדעת אדה"ז אילו ברכות הוא היה חוזר ומברך? _________

 1. דינה אכלה ארוחת ערב ונמנמה בארוחה, בסיום הארוחה לא זכרה אם ברכה ברכת המזון או לא, מה הדין? ______________

באיזה סעיף מופיע הדין?__________________

 

 

נקודת זינוק - הלכות והליכות

קראו את האירוע והשלימו את התשובה של מוישי: למה הוא נעלב???

מוישי אירח את שימי וטרח להכין לו אוכל שהוא אוהב

שימי אוכל נהנה וקם ללכת

מוישי: שכחת משהו…

שימי: מה??

מוישי: לומר תודה..

שימי: אהה.. תודה אני הולך……למה אתה כל כך נעלב..

מוישי:___________________________

פעילות

 

 

כתבו תזכורת לברך את ברכת המזון בכוונה. קשטו ותלו על המקרר.

 

סרטון 1- שינוי מקום באמצע ברכת המזון

בסרטון מתוארת שרפה בפרצה באמצע ברכת המזון

לא מצליחים לצפות?

הכנסו לסרטון בגוגל דרייב

סרטון 2 - נרדם באמצע בברכת המזון

בסרטון מתור איש שנרדם באמצע ברכת המזון.

לא מצליחים לצפות?

הכנסו לסרטון בגוגל דרייב

סביבת לימודים קלאס אי- ללמידה מקרוב ומרחוק

 

קישור לפעילות הלמידה בסביבת קלאס E

    1. קוד לכניסה ליחידה:a302923

סביבת לימודים קלאס אי היא סביבה אינטראקטיבית לפעילות כעבודה עצמית ללמידה מרחוק, או לפעילות כיתתית פרונטלית.
מותאם גם להפעלה תוך כדי שיעור בזום.

הפעילות מכילה את הסרטונים. שימו לב, הסרטונים נמצאים בשיעור 5..

למי שמתקשה בהפעלה ניתן להיכנס בנפרד לסרטונים.

ביחידת לימוד זה קיימים חמישה שיעורים.

אופן ההפעלה:

  1. להציג את השיעור בכתה ולענות ביחד על המשימות. תוך כדי לימוד על המשימות. היכנסו לקישור, המערכת תבקש מכם להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה של משרד החינוך או דרך המייל.
  2. בשיעור זום ניתן להפעיל את האופציה של למידה בזום הנמצאת בחלונית בצד שמאל. כך שתוך כדי השיעור התלמידים והמורה נמצאים בקלאס E והמסך משקף את הנעשה בכתה. ראו סרטון הדרכה להפעלה כזו.
  3. בלמידה אסינכרונית התלמידים יעבדו על המשימות והמורה תעקןב אחריהם. לפנות למוקד חינוך חב"ד ולבקש לפתוח כתה. המורה יקבל קוד וקישור אחרים. הוא יוכל לשלוח לתלמידים ולצפות בכל מה שהם עשו. כמו כן, הוא יוכל גם לערוך ולהתאים  את היחידה.   מוקד חינוך חב"ד moked@reshetch.org.il

הורדת קבצים

שינוי מקום באמצע ברכת המזון
שינוי מקום באמצע ברכת המזון - מקרה שני
אופן ברכת המזון
ברכת המזון - הכנה
ברכת המזון למה
ברכת המזון - שיעור זמן ומקום
ברכת המזון- 5
דף עבודה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים