מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: יחידה אינטראקטיבית בהלכה- נטילת ידיים לסעודה- חלק ב

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור.
המדורים ביחידה:

מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה והעיקרון, מושגים, סיכום ההלכות, ניתוח אירועים, הצעות להמחשה ויישום , הצעות להרחבה והעשרה

מערך: הצעה למערך, המשלב בין כל המדורים

סרטון – המחשה והדגמה

נקודת זינוק- פעילות גירוי וחיבור אישי לנושא

מבדק – שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות- פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

 

מבט לשיעור - הלכות נטילת ידיים

נושא היחידה:

נטילת ידיים לסעודה – ההכנה לנטילה ואופן הנטילה

הלכות והליכות חלק ב, הלכות סעודה,  פרק ב':  ח-כח

 

הסבר כללי: 

ההלכה מבהירה את הכללים לטיהור הידיים כהכנה. ומקפידה לא רק על הכנת הידיים שתהיינה נקיות ללא חציצה אלא גם על הכלי שבאמצעותו נעשה הטיהור וגם על איכות המים. הכלי שאתו מתכוננים צריך להיות נקי, שלם ומכיל כמות מים מתאימה. וגם המים צריכים להיות ראויים דווקא להכנה: (לא מסריחים וכד' , ואף לא משומשים. כלומר אפילו אם נעשתה בהם מלאכה ונותרו נקיים – אין להשתמש בהם לנטילת ידיים.

במהלך היחידה נשלב את הסרטונים ורעיונות נוספים המופיעים ביחידה .

התובנה והעיקרון  

 נטילת ידיים היא בשביל לטהר כהכנה לעבודת ה'. בהכנה יש להשקיע בכל הפרטים: בידיים, בכלי, במים שבהם משתמשים ובאופן הנטילה. 

מושגים

מושגי תוכן:  מים שצבעם השתנה, מים שנעשתה בהם מלאכה, מים שנמאסו, כח גברא, נטמאו

מושגי בסיס: פסול, כשר, חציצה

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

 

סיכום ההלכות 

כל פרט חשוב בהכנה לטהרת הידיים:

הכלי הכשר לנטילה (סעיפים ח-י):

הכלי יהיה ראוי לטהרה הם מבחינת הגודל והן מבחינת האיכות.

מצב הכלי: (סעיף ח) מכובד- שלם ולא מחורר או סדוק

גודל ומבנה הכלי:

(סעיף ח) מכיל לפחות רביעית מים(כמות מים מספיקה לשפיכה)

(סעיף ט) לא דרך פיה (היא אינה כלי שמקבל בתוכו מים) ולא מכסה (אינו כלי העומד בפני עצמו אלא נופל.

אם אין כלי (סעיף י)ניתן לטבול במעין/נהר/מקווה כשר ומברך כרגיל. אדה"ז חולק על נובח הברכה, ומפרט מהי הברכה.

 

המים הכשרים (סעיפים יא-טו)

המים יהיו איכותיים ומיועדים לטהרה ולא למטרות אחרות

 איכות המים (סעיף יא) – מים מלוחים /סרוחים וכד' שאינם ראוים לשתתית כלב- פסולים

מראה המים (סעיף יב) – אם השנה מראם בגלל משהו חיצוני (פוגם באיכותם) –  פסולים, אם השתנה מאליו כשרים.

הספרדים מחמירים בכל מצב לא לשתות, ואדה"ז מציר לשתות אם הסיבה לשינוי הוא מעפר או טיט (לכאורה ממשו שאיננו זר למים אלא חלק ממקום שבו הם צבורים)

מים שעשה בהם שימוש אחר (יג-טו) – מים שנעשתה בהם מלאכה- פסולים, נגיעה אינה פוסלת אך אם ניקו בהם ידיים- פסולים, מים שנמאסו לדוגמא אם שתה מהם כלב -פסולים

 

הכנת הידיים (סעיפים טז-כ)

המים צריכים להגיע לכל חלקי היד כדי שהיא תיטהר

יש לנקות את הידיים מכל לכלוך וחציצה. 

צבע (יח, יט) אם יש ממשות לצבע- חציצה אם רק מראה ללא ממשות- לא חציצה. דין שונה לבעלי מקצוע שרגילים להיות עם צבע על היד אם לא על רוב היד- לא חוצץ.

תחבושת (סעיף כ)- אם הסרתה תגרום כאב יכול ליטול איתה וראו פירוט כיצד.

 

סדר הנטילה (סעיפים כא-כח)

כדי לטהר את הידיים נקפיד על האופן שבו ניטול ידיים, העיקרון- מכח גברא ולא מאליהם.

תחילה נוטלים ימין ואח"כ שמאל, מנהג חב"ד לא חגעצ בכלי וליטול באמצעות מגבת, לשפוך בשפע על כל היד, שלוש פעמים על כל יד, לאחר הנטילה יש לברך, לשפוך מהמים ולשפשף ולנגב (ראו פירוט בסעיף כו). במקרה שלאחר השפיכה נגע בידו השניה או אחר נגע בו- יש לנגב וליטול, אך אם כבר ברך, לא יברך שוב.

 

יציאה לשירותים לפני האכילה ובאמצעה (סעיפים כט-ל)

לפני האוכל (סעיף כט)- ירחץ ידיו ללא ספל, ינגב , יברך "אשר יצר" ואח"כ ייטול ידיו לסעודה כרגיל. אם מיד נטל ידיו לסעודה יברך על נטילת ידיים ואח"כ אשר יצר, ראו שינוי לספרדים.

באמצע הסעודה (סעיף ל) ליטול ללא ברכה ולפי אדה"ז לברך בלא שם ומלכות (ללא אמירת שם ה').

 

ניתוח אירועים

 1. לפניכם אירועים שונים ציינו האם הם נהגו עפ"י הדין או לא. ציינו את הסעיף המתאים.

בכתה גם להסביר את הסיבה לדין

א. חיה לא מצאה ספל ונטלה ידיים מתוך קנקן מים דרך הפיה. (לא נכון ,סעיף ט)

ב. חיים יצא לטיול ושכח לקחת ספל, וכשהגיע למעיין נטל ידיים וברך: "על שטיפת ידיים".(נכון ,סעיף י)

ג.רותי שטפה את הירקות וכשרצתה ליטול ידיים לפתע היתה הפסקת מים, החליטה לקחת את המים שאיתם שטפה את ירקות וליטול איתם ידיים לסעודה. (לא נכון ,סעיף יג)

ד. למיכל יש תחבושת על היד, והיא נטלה ידיים בלי להוריד את התחבושת כי חששה שיכאב לה. ( נכון ,סעיף כ)

ה. מאיר נטל ידיים, ניגב וברך על נטילת ידיים. (לא נכון ,סעיף כו)

ו. חנה לא מצאה ספל ולכן פתחה את הברז והניחה את הידיים תחתיו 3 פעמים. (לא נכון ,סעיף כא)

ז. נועה שכחה להביא מגבת, נטלה ידיים וניגבה בחצאית.(לא נכון ,סעיף כז)

ח. צביקי נטל ידיים וברך על נטילת ידיים לפני שהספיק לנגב, אחיו שימי נגע בידיו הרטובות אך צביקי החליט שהוא לא צריך ליטול שוב. (לא נכון ,סעיף כח)

 1. מלאו את הטבלה.

 

סוג המים פסולים/ כשרים הסיבה
מי הים (סעיף יא)    
המים שבאגם ירוקים (יב)    
מים שהשרו בהם שעועית (סעיף יג)    
    כי צבעם של המים השתנה בגלל משהו שנפל לתוכם (סעיף יב)
מים שבטעות נגעו בהם (בידיים נקיות) (סעיף יד)    
    כי המים מאוסים (סעיף טו)

 

 1. אילו מקרים הם  חציצה ל נטילת ידיים?

 

ב. לשלום הצבע יש טיפת צבע על היד – לא חציצה

ג. הידיים שלי התלכלכו -חציצה

ד. לאחר  שקילפתי ירקות נשאר קצת צבע שלא ירד עם הסבון.- לא חציצה

 

הצעות להמחשה וליישום

 

 1. נמחיש בכיתה נטילת ידיים ראויה. נביא כמה סוגים של נטלות והם יבחרו את הראויה, ניתן לבקש מתלמידים להמחיש נטילת ידיים ותלמידים יזהו אם ביצע נכון או טעה (בהמחשה יתמקד התלמיד על הלכה מסויימת).

ניתן לצלם את התלמידים מבצעים הלכה מסוימת. התלמידים יתאימו את ההלכה לתמונה. ניתן גם להסריט ולהציג המצגת ועוד. 

2. האם יש פרט בהלכות נטילת ידיים שלא ידעתם/ הקפדתם עליו?

קבלו החלטה טובה להקפיד על הפרט הזה.

3. ראו גם קישור למבחן יישומי בנטילת ידיים

 

 

 

 הצעות להעשרה והרחבה:

 1. ההכנה עצמה חשובה ולא רק התוצאה. יש לשים דגש על התהליך ולא רק על התוצאה. הביאו דוגמה מהחיים.
 2. כהקדמה לשיעור נחלק לכמה זוגות מושג עם הסבר. זוגות אלה יידרשו להרים את המושג כאשר במהלך השיעור נזכיר אותו – בפעם הראשונה הם גם יסבירו אותו, ויחלקו לשאר הכיתה את כרטיס המושג. ניתן ליצור אלבום מושגים 

מושגי תוכן:  מים שצבעם השתנה, מים שנעשתה בהם מלאכה, מים שנמאסו, כח גברא, נטמאו

מושגי בסיס: פסול, כשר, חציצה

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

 1. ניצור בפלסטלינה הלכות כל אחד יבחר – ידיים/ ספל/מים 

הצעה למערך

הצעה למערך

 

מודעות – פתיחה

 תהליך או תוצאה?

תלמידי כיתה ה הכינו משחק לימודי בהלכה.

קבוצה א- תיכננה את המשחק, הגישה את התכנון למורה, אחר כך כתבה את השאלות למשחק , קיבלה הערות מהמורה ותיקנה ולבסוף הצליחו לעצב משחק לימודי מרתק ומרשים.

קבוצה ב- נזכרו ברגע האחרון ונעזרו באמא של אחד הילדים ולבסוף אף הם הצליחו להפיק משחק מרתק ומרשים.

לאיזו קבוצה הייתם נותנים הערכה גבוהה יותר? מדוע?

נדון ברעיון מה חשוב תהליך או תוצאה, ונבהיר שבמהלך השיעור נראה מה ההלכה אומרת בנושא. 

 

לחילופין, 

ניתן להקרין את החלק הראשון של הסרטון עד דקה 7:18, ונשאל מי צודק?(האם ספל שסדוק בחלקו העליון כשר לנטילת ידיים גם אם הוא מכיל עד הסדק רביעית?)

 נבהיר שהשיעור נראה איך ההכנה הראויה לטהרת הידיים ונתבונן מהם הפרטים החשובים בהכנה זו. 

 

כתוב – עיון בהלכות

נקרין 3 חלקי סרטונים ללא התשובה. נבקש מהתלמידים לאחר כל חלק שיקשר את הסרטון לפרט במצווה. האן ה הכנה קשורה ל: ידיים/ למים/ לכלי, וכן מהי השאלה המרכזית בסרטון.

סרטון 1: עד דקה 7:18- הכלי הראוי לנטילה – כלי המכיל רביעית שאינו סדוק (סעיף ח)

סרטון 2:  7:25-7:58 – הכנת הידיים לנטילה – אסור ליטול ידיים כשהידיים מלוכלכות- (סעיף טז) 

סרטון 3: 11:05- 13:08 – המים הכשרים לנטילה – נחלק לשני סרטונים ולא נקרין א התשובה. מה הדין של מים שנעשתה בהם מלאכה, מה הדין אם נגעו במים .

נשאל אילו נושאים נוספים יש בפרק? 

נחלק את הכיתה ל4 קבוצות:

קבוצה א: הכלי הראוי (סעיפים ח-י)

קבוצה ב: הכנת הידיים (סעיפים טז-כ) ויציאה לשירותים לפני האכילה ובאמצעה (סעיפים כט-ל)

קבוצה ג: המים הכשרים לנטילה (סעיפים יא-טו)

קבוצה ד: סדר הנטילה  

כל קבוצה תלמד את הנושא שלה:

 1. תסכם את ההלכות באמצעות שאלות ידע והשלמה (ניתן להיעזר בסיכום ההלכות במדור "מבט לשיעור" בנוסף ניתן להיעזר בקובץ המצורף למערך שבו שאלות ידע על ההלכות) 
 2. תנתח או תחבר אירועים לפי הגיל.
 3. תציג לפני הכתה מוצג/ אירוע הקשור לנושא. 

 

ניתן להיעזר במדור" מבט לשיעור" ב"ניתוח אירועים" למשימות שכל קבוצה תקבל, 

 

לסיום, כל קבוצה תציג לפני הכתה את הנושא. הבנות יסכמו את ההלכות לפי הנחיות הקבוצה ויענו על האירוע. לסיום נקרין את הסרטון והתלמידים יענו מהי התשובה הנכונה בנושא.

משמעות

 

נקרין לסיום את הסרטון

 

14:17- מה הקשר בין נטילת ידיים לגאולה- הרעיון שצריך ליטול לטהרת הידיים כדי שכאשר בית המקדש ייבנה נזכור לטהר ידיים לפני אכילת תרומה.

נשאל מה התחדש?

ההכנה לנטילה ואופן הנטילה

פעילויות לעבודה עצמית / שיתופית

הלכות נטילת ידיים: ההכנות לנטילת ואופן הנטילה

1. לפניכם אירועים שונים ציינו האם הם נהגו עפ"י הדין או לא. ציינו את הסעיף המתאים.

א. חיה לא מצאה ספל ונטלה ידיים מתוך קנקן מים דרך הפיה. 

ב. חיים יצא לטיול ושכח לקחת ספל, וכשהגיע למעיין נטל ידיים וברך: "על שטיפת ידיים".

ג.רותי שטפה את הירקות וכשרצתה ליטול ידיים לפתע היתה הפסקת מים, החליטה לקחת את המים שאיתם שטפה את ירקות וליטול איתם ידיים לסעודה. 

ד. למיכל יש תחבושת על היד, והיא נטלה ידיים בלי להוריד את התחבושת.

ה. מאיר נטל ידיים, ניגב וברך על נטילת ידיים. 

ו. חנה לא מצאה ספל ולכן פתחה את הברז והניחה את הידיים תחתיו 3 פעמים. 

ז. נועה שכחה להביא מגבת, נטלה ידיים וניגבה בחצאית.

ח. צביקי נטל ידיים וברך על נטילת ידיים לפני שהספיק לנגב, אחיו שימי נגע בידיו הרטובות אך צביקי החליט שהוא לא צריך ליטול שוב. 

2. מלאו את הטבלה.

 

סוג המים פסולים/ כשרים הסיבה
מי הים (סעיף יא)
המים שבאגם ירוקים (יב)
מים שהשרו בהם שעועית (סעיף יג)  
כי צבעם של המים השתנה בגלל משהו שנפל לתוכם (סעיף יב)
מים שבטעות נגעו בהם (בידיים נקיות) (סעיף יד)
כי המים מאוסים (סעיף טו)

 

3. אילו מקרים הם  חציצה ל נטילת ידיים?

א. יש על האצבע טבעת

ב. לשלום הצבע יש טיפת צבע על היד

ג. הידיים שלי התלכלכו

ד. לאחר  שקילפתי ירקות נשאר קצת צבע שלא ירד עם הסבון.

מבט אישי לערך המלווה - נקודת זינוק

תלמידי כיתה ה הכינו משחק לימודי בהלכה.

קבוצה א- תיכננה את המשחק, הגישה את התכנון למורה, אחר כך כתבה את השאלות למשחק , קיבלה הערות מהמורה ותיקנה ולבסוף הצליחו לעצב משחק לימודי מרתק ומרשים.

קבוצה ב- נזכרו ברגע האחרון ונעזרו באמא של אחד הילדים ולבסוף אף הם הצליחו להפיק משחק מרתק ומרשים.

לאיזו קבוצה הייתם נותנים הערכה גבוהה יותר? מדוע?

יישום

 1. נמחיש בכיתה נטילת ידיים ראויה. נביא כמה סוגים של נטלות והם יבחרו את הראויה, ניתן לבקש מתלמידים להמחיש נטילת ידיים ותלמידים יזהו אם ביצע נכון או טעה (בהמחשה יתמקד התלמיד על הלכה מסויימת).

ניתן לצלם את התלמידים מבצעים הלכה מסוימת. התלמידים יתאימו את ההלכה לתמונה. ניתן גם להסריט ולהציג המצגת ועוד. 

צילום- תערוכה של צילומים. הבנות מצלמות בבית ושולחות למורה במייל.
המורה מדפיסה צבעוני ומציגה בכיתה.

2. האם יש פרט בהלכות נטילת ידיים שלא ידעתם/ הקפדתם עליו?

קבלו החלטה טובה להקפיד על הפרט הזה.

3. ראו גם קישור למבחן יישומי בנטילת ידיים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים