רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

חיים הלכה: יחידה אינטראקטיבית בהלכה- נטילת ידיים לסעודה- חלק ב

מקצוע: בין אדם למקום, הלכה, חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומרי-הוראה, לימודי קודש, סעודה וברכות,
שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור.
המדורים ביחידה:
סרטון - המחשה והדגמה
מבט לשיעור: מושגים רעיונות והסתעפויות

נקודת זינוק- פעילות גרוי וחיבור אישי לנושא

מבדק - שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות- פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

הצעה למבנה השיעור בהתאם למדורים:
מומלץ לקרוא מהם המושגים והרעיונות המרכזיים ומטרות השיעור במדור 'מבט לשיעור'.
נפתח במדור 'נקודת זינוק' שבה התלמידים מתחברים ממקום אישי לנושא נטילת ידיים כהכנה. בהמשך נראה את הסרטון שבו שלומקה ושניאור מציגים את הנושא ומתייחסים לחלק מהלכות. הפנה את התלמידים לקרוא מתוך הספר למצוא את ההלכות שהוצגו בסרטון. מומלץ לדון במושגים לפני לימוד ההלכות.
נמשיך ונלמד ונעמיק בהלכות בעזרת המדור 'מבדק', המציג שאלות בקיאות, מושגים ויישום.
ולסיום נשוב ונציף את הנושא הערכי וניצור בעקבות לימוד ההלכה- במדור 'פעילות'.

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק