מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ט' – י' כסלו, אדמו"ר האמצעי – פעילות כיתתית

בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער.

בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו.

בימים אלו נלמדו אודות אדמו"ר האמצעי, אודות תורתו, הנהגותיו וקדושתו, ונשתדל לדבוק באורחותיו.

הצעת פעילות כיתתית חווייתית, הכוללת הפעלה וחידון אמריקאי, בליווי מצגות.

הורדת קבצים

הצעת פעילות
אדמו"ר האמצעי - מידע בקלוז
אדמו"ר האמצעי - מידע בקלוז
מצגת מידע בקלוז אדמו"ר האמצעי
ט' - י' כסלו מלות השלמה לקלוז
ט'- י' כסלו, שאלות אמריקאיות - מצגת פתוחה
ט'- י' כסלו, שאלות אמריקאיות - מצגת להצגה
ט' - י' כסלו, שאלות אמריקאיות בסרטון
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים