מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התקשרות, מערך שיעור

מערך שיעור בנושא התקשרות לרבי, ודרכי ההתקשרות.

לרגל י"ד בכסלו, יום חתונת הרבי והרבנית,

עליו התבטא הרבי: "זה היום שבו קישרו אותי עמכם ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה".

מצורף המערך + נספחים

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים