מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעורים על יומני הרבנית חנה – לכיתות ה'-ו'

לפניכם חמישה מערכי שיעור המבוססים על יומני הרבנית חנה.

שימו לב למערך השיעור, ולקבצים המלווים עבורו - המצוינים בשם הקובץ.

הופק על ידי תלמידות ממצוינות מכללת בית רבקה, בהדרכת המד"פית רלה גרליק ושרה וייסברג.

לשיעור שלישי - דו שיח

הורדת קבצים

מערך שיעור ראשון
מצגת לשיעור ראשון
דף עבודה לשיעור ראשון
קליפ - לשיעור 1
לשיעור 1 - כרטיס רכבת מספר 1
יומן מלווה למידה
שיעור 1, חידה לתחנה שתיים
מערך שיעור שני
מצגת לשיעור שני
דף עבודה לשיעור שני
לשיעור שני - כרטיס רכבת שני
לשיעור שני, שאלות לכרטיס רכבת
לשיעור שני - משחק
מערך לשיעור שלישי
מצגת לשיעור שלישי
דף עבודה לשיעור שלישי
דף עבודה לשיעור שלישי - בקובץ פתוח
לשיעור שלישי - כרטיס רכבת
לשיעור שלישי - חידה 4
לשיעור שלישי - דו שיח
מערך לשיעור רביעי
מצגת לשיעור רביעי
דף עבודה לשיעור רביעי
לשיעור רביעי - סיפורים
לשיעור רביעי - משחק
לשיעור רביעי - משחק - להדפסה לתלמידים
לשיעור רביעי - כרטיס רכבת
לשיעור רביעי - חידה מספר חמש
מצגת לשיעור חמישי
דף עבודה לשיעור חמישי
דף עבודה לשיעור חמישי - בקובץ פתוח
לשיעור חמישי - סרטון
לסיום הנושא - מזכרת מהמסע
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים