מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה יב, שיעור 3: הרגל מול שינוי- שיעור חברה – אורות וכלים

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
יהודי צריך לעבוד על עצמו
מעבר לרגילות כי אם האדם לא
בעליה, הוא בירידה. הקב"ה
מעריך את עבודתנו דוקא
כשהיא קשה יותר ודורשת
מאיתנו מאמץ גדול יותר.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים