מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכת בבא מציעא ב, ה

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

ספר העזר: מסע אל המשנה

הורדת קבצים

ב, ה
ב, ה
ב, ה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים