מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום ומצגת לשיחת ש"פ וירא תשנ"ב

נקודה מתוך דבר מלכות

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ‫הניה אלישביץ‬‎
המחשה של רעיון חסידי וההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה כולה.
כדי להפעיל את המצגת יש ללחוץ "לקריאה בלבד".

הורדת קבצים

04וירא
וירא-מוגה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים