מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום ומצגת לשיחת ש"פ ויצא תשנ"ב

שכיבה ועמידה בעבודת ה', ירידת הנשמה לגוף

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ‫הניה אלישביץ‬‎
תקציר הדבר מלכות השבועי "דבש מלכות" ומצגת על נקודה ממנה.
להפעלת המצגת יש ללחוץ "לקריאה בלבד".

הורדת קבצים

תקציר דבר מלכות ויצא
מצגת ממחישה על נק' מהשיחה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים