מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום ומצגת לשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב

נקודה מהדבר מלכות לפרשת תולדות, על מעלת ראש חודש כסלו

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ‫הניה אלישביץ‬‎
תמצית הדבר מלכות "דבש מלכות" ומצגת ממחישה כולל ההוראות לפועל.

הורדת קבצים

06תולדות
תולדות מוגה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים