רשת חינוך חבד מעלין בקודש

שואלין ודורשין בהלכות החג- חוברת אלול תשרי

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים