מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שואלין ודורשין בהלכות החג- אלול תשרי

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים