רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

שואלין ודורשין בהלכות החג- חוברת אלול תשרי

מקצוע: אלול - תשרי, הלכה, הלכות אלול-תשרי, חומרי הוראה, חומרי למידה במעגל השנה, חומרי-הוראה, יום כיפור, לימודי קודש, מעגל השנה, סוכות,
שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק