מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ט, שיעור 7: בכח המוח – שיעור חברה – אורות וכלים

אני מול עצמי- כוחות ויכולות

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
> לעמוד על המעלות והחסרונות של 'מוח' –
שיקול קר והגיוני.
> לעמוד על המעלות והחסרונות של 'לב' –
חיבור לרגש.
> להסיק שפעולה נכונה היא השילוב בין
הכוחות באופן שבו 'מח שליט על הלב'.
> לעמוד על ביטויי שליטת המוח בכל תחומי
הלב: רצונות, רגשותומידות.
>לתת כלים מעשיים לשליטה עצמית בכל
התחומים.

נספח 1

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים