רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

תניא – פרק א – חלק ב- כתה ט

מקצוע: חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חסידות, לימודי קודש, תניא,
שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רבקה גלוכובסקי
'מיהו צדיק' בהקשר של שם המושאל ושם התואר האמיתי.
החידוש כי קיימות בכל יהודי שתי נפשות, סקירה כללית על הנפש הבהמית והמידות הרעות שבה
והבדלה מהנפש הבהמית של גוי.
מושגים: שם מושאל, שם תואר אמיתי, שתי נפשות, נפש בהמית, קליפה וסיטרא אחרא, 4 יסודות
רעים, נשמות אומות העולם.

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק