מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אונאת ממון

    איסור הטעיה במסחר – של הקונה או של המוכר – לגבי טיב הסחורה או מחירה.

    ...