מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות הנהנין

    ברכות הנאמרות לפני אכילה – שתייה – הרחת ריח טוב – ומבטאות הכרת טובה על ההנאה מהעולם.

    ראו גם ערך 'ברכות ראשונות'.

    ...