מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות ראשונות

    ברכות הנאמרות לפני הנאה – כגון אכילה – שתייה וריח. חכמים תיקנו אותן כדי שנזכור כי הנאתנו מהעולם היא הודות למי שברא אותו – ועלינו להודות על כך.

    ראו גם ערך 'ברכות הנהנין'.

    ...