מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לאיסור גנבה וגזלה

    גזלה

    לקיחת חפץ או כסף בכוח מבעליו – ללא הסכמתו – אסורה מהתורה.

    ...