מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    גמילות חסדים

    מצווה לעזור לכל אדם בכסף או במעשה ואפילו בדברי עידוד וכדומה.

    ...